Etiket "direct admin cronjob"

DirectAdmin Cron Job Oluşturma

Bu makaledeki prosedür Evolution cildi için geçerlidir.  DirectAdmin panelden Zamanlanmış Görevler e tıklayın; Zamanlanmış Görev Ekle‘ye tıklayın Aşağıdaki örnekte, her 5 dakikada bir çalışacak örnek bir cron