Centos Server IP Ayarları

Bu yazımızda Centos işletim sistemi için IP ayarlarını anlatacağız.

Öncelikler ethernet kartımızın ayar dosyasını ” vi ” editörü ile açıyoruz.

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Bu dosya içerisindeki satırlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

DEVICE=”eth0″
TYPE=Ethernet
UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=”yes”
BOOTPROTO=static
HWADDR=A4:BA:DB:37:F1:04
IPADDR= “ip adresiniz”
PREFIX=24
GATEWAT= “gateway ipniz”
DNS1= “DNS ipniz örnek : 8.8.8.8 yada 208.67.222.222″
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME=”System eth0”

Yukardaki satırlarda girmeniz/düzeltmeniz gereken bölümler kalın yazılmıştır.

Varsayılan gateway ayarlarnı düzenlemek için ” network ” dosyasını ” vi ” editörü ile açıyoruz.

vi /etc/sysconfig/network

Bu dosya içerisindeki satırlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

NETWORKING=yes
HOSTNAME= ” sunucu hostname “
GATEWAY= ” gateway ipniz “

Yukardaki satırlarda girmeniz/düzeltmeniz gereken bölümler kalın yazılmıştır.

Yukardaki işlemleri yaptıktan sonra sunucu network servisini yeniden başlatmanız gerekiyor. Aşağıdaki satır ile servisi yeniden başlatabilirsiniz.

/etc/init.d/network restart