SSL’in SEO’ya Etkisi

Zirvedeki 10.000 Domain üzerinde yapılan bir araştırmada tek bir sorunun cevabı arandı. “Sitelerin kullanmış oldukları SSL Sertifikaları (HTTPS)’ler, Arama Motoru sayfalarındaki sıralama sonuçlarını nasıl etkiler?” İşte bu önemli soru için, sitelerin HTTP ve HTTPS üzerinden; Ulaşılabilirlikleri, Yönlendirmeleri, Durum Kodları incelendi.

SSL’in SEO’ya Etkisi Araştırmasından Edindiğimiz Bilgiler

1-  10 Web sitesinden yalnızca 1 tanesinin kusursuz bir HTTPS kurulumuna sahip olduğu, (Bu makalemizden sonra bu sayının daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.)
2-  Analiz edilen web sitelerinin %60’ında HTTPS’in olmadığı,
3-  Her 4 domainden 1’inde, (%23,6) kabul edilmiş standart HTTPS versiyonlarının uygulanmadığı
4-  Her 4 domainden 1 tanesinde de 301 Kalıcı (Permanent) yönlendirme yerine 302 Geçici (Temporary) yönlendirmeleri kullanıldığı.

SSL Sertifikasının SEO Üzerindeki Etkisi